Życzenia

      Gospodarka komunalna to szczególna dziedzina, która wymaga ogromnego nakładu pracy, odpowiedzialności, ale również wysokiej jakości. Święto jest doskonałą okazją, aby podziękować wszystkim Państwu za codzienną pracę wykonywaną niezależnie od warunków atmosferycznych, pory dnia, czy roku oraz za trud i poświęcenie w realizację zadań w sektorze dostaw wody, gospodarowania ściekami, odpadami i rekultywacji – dzięki czemu możemy żyć w ładzie i czystości.

      W imieniu Samorządu życzymy Państwu, aby każdy dzień tak wyspecjalizowanej oraz odpowiedzialnej pracy przynosił zadowolenie i aby był źródłem motywacji do osiągania stawianych celów. Niech tej wymagającej służbie społeczności towarzyszy Wam satysfakcja z dobrze wykonanych zadań i życzliwość mieszkańców gminy doceniających Państwa pracę. 

Mirosław Jarosz - Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka 

ilustracja