Zmiana organizacji ruchu w związku z przebudową ul. Nasławickiej w Rękowie

Informujemy, że od 21 listopada 2022 roku w związku z przebudową ul. Nasławickiej w Rękowie polegającej na wymianie nawierzchni jezdni i budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej, planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu.

 

Zalecany objazd: