ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIASTA I GMINY W SOBÓTCE od dnia 20.01.2022 r.

W związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii oraz wysoką liczbą zakażeń niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W trosce o bezpieczeństwa Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników wprowadzone zostają od 20 stycznia 2022 r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce, polegające m.in. na:

- kontakt z pracownikami odbywa się przede wszystkim w miejscu obsługi interesanta tj. hol – parter budynku,

- maksymalnie 2 interesantów jednocześnie w miejscu obsługi interesanta,

- obowiązek zasłaniania ust oraz nosa,

- obowiązek dezynfekcji rąk.

      Ponadto zachęcamy do komunikacji elektronicznej, telefonicznej a także korespondencji tradycyjnej poprzez operatora pocztowego lub skrzynkę podawczą zlokalizowaną na drzwiach urzędu.

    Szczegółowy wykaz telefonów, numerów biur i adresów e-mail poszczególnych pracowników Urzędu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sobótka – www.bip.sobotka.pl.

 

zdjęcie budynku urzędu