Wynik I przetargu na dzierżawę dz. nr 201/14 AM-1, o. Sulistrowice

Wynik I przetargu na dzierżawę dz. nr 201/14 AM-1, o. Sulistrowice

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA

ogłoszonego Zarządzeniem Nr 69/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka

I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 28 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1, Sobótka

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka nr 201/14 AM-1, obręb Sulistrowice o pow. 0,7157 ha, KW Nr WR1K/00136677/8.

    Liczba osób/podmiotów dopuszczonych do przetargu  – 2

    Liczba osób/podmiotów biorących udział w przetargu  – 1

    Liczba osób/podmiotów niedopuszczonych do przetargu  – brak

    Kwota wywoławcza czynszu za dzierżawę nieruchomości  netto  –  700,00 zł

    Najwyższa kwota czynszu osiągnięta w przetargu  netto – 840,00 zł + 23% VAT

 Podmiot ustalony w przetargu jako dzierżawca nieruchomości – SuliCamp Artur Szachnowski

 

Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sobótka i na stronie www.sobotka.pl.