Stanowisko Gminy Sobótka odnośnie rozbudowy/przebudowy autostrady A4 i budowy drogi ekspresowej S5 Sobótka-Bolków

Stanowisko Gminy Sobótka odnośnie rozbudowy/przebudowy autostrady A4 i budowy drogi ekspresowej S5 Sobótka-Bolków jest następujące:

Wariant I (pomarańczowy) odnośnie autostrady A4, czyli przebudowa autostrady w istniejącym śladzie oraz

Wariant II (niebieski) odnośnie drogi S5, ponieważ jest on najmniej problematyczny z przedstawionych wariantów i jego przebieg jest najbardziej oddalony od istniejącej zabudowy.

 

             Jednocześnie Gmina będzie nadal wnioskować o budowę węzła komunikacyjnego na skrzyżowaniu dróg S5 oraz drogi powiatowej 1990D pomiędzy miejscowościami Rogów Sobócki i Mirosławice, ponieważ będzie on stanowić najlepszy punkt najbliżej centralnej części gminy, w którym jej mieszkańcy będą mogli włączyć się w sieć dróg szybkiego ruchu. Pozostałe węzły na projektowanych drogach ekspresowych, zarówno S8 jak i S5, znajdują się albo poza granicami gminy albo na jej obrzeżach, co dla części mieszkańców nie będzie stanowiło żadnej atrakcyjnej możliwości skorzystania z przedmiotowych dróg. Dlatego też prosimy mieszkańców wypełniających ankiety, aby w polu przeznaczonym na uwagi wskazywali na konieczność budowy węzła komunikacyjnego na skrzyżowaniu projektowanej drogi S5 z istniejącą drogą powiatową nr 1990D, pomiędzy Rogowem Sobóckim a Mirosławicami.

             Tym samym zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy do składania ankiet. Można to zrobić w sposób wskazany na odwrocie ankiety, wysyłając ją do 8 lutego bezpośrednio do projektantów lub złożyć ją w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka do 7 lutego, pozostawiając ją w skrzynce podawczej, zlokalizowanej na drzwiach urzędu. Wówczas wszystkie zebrane ankiety zostaną przekazane przez Gminę w dniu 8 lutego wykonawcy dokumentacji projektowej.

Stanowisko Gminy Sobótka odnośnie rozbudowy/przebudowy autostrady A4 i budowy drogi ekspresowej S5 Sobótka-Bolków