Rada Miejska Gminy Sobótka - kadencja 2024-2029

  • Przewodnicząca Rady Miejskiej - HRYNIAK-BEREŻNICKA MARCELA 
  • I Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej - PACHOLUK SZYMON
  • II Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej -  ŻABA MARCIN

 

  • Komisja Rewizyjna:

 RAK KRYSTYNA - Przewodnicząca

 GRUDZIŃSKI PIOTR– członek Komisji

 PODESZWA MARZENA – członek Komisji

  •  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 HAJDAMOWICZ EDYTA – Przewodnicząca

 KOZAK MICHAŁ – Zastępca Przewodniczącego

 FILIPCZAK ROMUALD – członek Komisji

  •  Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Rolnictwa:

CHRZAN GRZEGORZ – Przewodniczący

 RAK KRYSTYNA – Zastępca Przewodniczącego

 FILIPCZAK ROMUALD– członek Komisji

 GRUDZIŃKI PIOTR – członek Komisji

 HRYNIAK-BEREŻNICKA MARCELA – członek Komisji

 IGRAS MARTA– członek Komisji

 PACHOLUK SZYMON - członek Komisji

 PIWOWARSKA HANNA – członek Komisji

 ŻABA MARCIN – członek Komisji

  •  Komisja Spraw Obywatelskich:

PACHOLUK SZYMON – Przewodniczący

CHRZAN GRZEGORZ – Zastępca Przewodniczącego

  •  Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu:

GRUDZIŃSKI PIOTR - Przewodniczący

IGRAS MARTA - Zastępca Przewodniczącego

KOWALCZYK SYLWESTER – członek Komisji

SADKIEWICZ TOMASZ – członek Komisji

SĄCZAWA LIDIA – członek Komisji

ŻABA MARCIN – członek Komisji