Projekt Ciepłe Mieszkanie dla mieszkańców gminy

Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Właściciele lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych!

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka planuje złożyć wniosek w ramach programu Ciepłe Mieszkanie.

 

Wsparciem mogą zostać objęte przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wg kryterium dochodowego:

1) do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej

niż 15.000 zł na jeden lokal mieszkalny, jeśli roczny dochód właściciela lokalu mieszkalnego nie przekracza 120.000 zł (w przypadku przekroczenia tej kwoty, nie można uzyskać dofinansowania),

2) do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej

niż 25.000 zł na jeden lokal mieszkalny, jeśli przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
· 1.673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
· 2.342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

3) do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny, jeśli przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
·     900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
· 1.260 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Zapraszamy do wypełnienia ankiet, na podstawie których wystąpimy z wnioskiem o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu. Ankiety można składać do 15 września osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, mailowo na srodowisko@sobotka.pl lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą /461d5fcamm/SkrytkaESP

Po uzyskaniu dofinansowania, zostanie ogłoszony nabór wniosków dla wszystkich, którzy złożą ankietę dostępną TUTAJ.