Lista osób zakwalifikowanych do I przetargu - dz. nr 10/19 AM-33, o. Sobótka

Sobótka, dnia 18.05.2023 r.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka, działka nr 10/19

AM-33, obręb Sobótka, o powierzchni 0,1002 ha, nr księgi wieczystej WR1K/00360593/4,

w dniu 23 maja 2023 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka,

Rynek 1, sala nr 11

Na podstawie § 15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 28/2022 z dnia 17 marca 2022 r. w składzie:

  1. Bożena Frass – przewodniczący komisji
  2. Izabela Gaworska – członek komisji
  3. Katarzyna Sobólska – członek komisji

Zakwalifikowała do udziału w przetargu:

  1. Oliwer Klincewicz
  2. Bartłomiej Warchoł, Natalia Warchoł
  3. Elwira Nowicka