INFORMACJA w sprawie świadczenia ratowniczego dla strażaka OSP (tzw. dodatek do emerytury)

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze (corocznie waloryzowane) z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł.

 

 Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany bezpośredni udział co najmniej raz w roku):

przez co najmniej przez 25 lat (w przypadku mężczyzn)

20 lat (w przypadku kobiet)

oraz osiągnął:

w przypadku mężczyzn - 65. rok życia,

w przypadku kobiet - 60. rok życia.

 

Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

 

Więcej informacji:

Urząd Miasta i Gminy Sobótka

Tel. 71 3351226

662 – 017-498

 

strażacy