Informacja dla rolników - obowiązek szkolenia i badania opryskiwaczy

Z dniem 04.05.2023 r. zostanie przywrócony obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin oraz badania sprzętu do stosowania tych środków przez producentów rolnych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu Oddział we Wrocławiu informuje, że art. 145 ustawy z dnia 8.02.2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2023 r. poz. 412) uchyla art. 15zzzzy ust. 2 i 4 ustawy z dn. 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz 2095 z późn. zm.).

W związku z powyższym w myśl art. 169 pkt 1 ustawy z dn. 8.02.2023 r.  o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 z dniem 4 maja 2023 r. zostanie przywrócony obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin oraz obowiązku badania sprzętu do stosowania środków ochrony roslin przez producentów rolnych.

 "Producencie rolny! Pamiętaj o obowiązku szkolenia i badania opryskiwaczy. To podstawa bezpieczeństwa stosowania środków ochrony roślin".