Gmina Sobótka kontynuuje realizację rządowego programu zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych w roku 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka - Mirosław Jarosz - informuje, że Gmina Sobótka kontynuuje realizację rządowego programu zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych w roku 2023.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka - Mirosław Jarosz - informuje, że Gmina Sobótka kontynuuje realizację rządowego programu zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych w roku 2023.

 •  Na BIP Gminy Sobótka oraz Ośrodka Pomocy Społecznej zamieściliśmy wniosek,

https://bip.sobotka.pl/.../wniosek-o-zakup-preferencyjny...

który musisz wypełnić i złożyć, aby móc kupić od Gminy węgiel po preferencyjnej stawce nie wyższej niż 2000  zł za 1 tonę.

 •  Do ceny węgla należy doliczyć koszt transportu w wysokości ustalonej przez Skład z którego będziesz odbierał węgiel.
 •  Wnioski można składać od dnia 9 stycznia 2023 r.

 Oferowany sortyment:

 •  orzech
 •  kostka
 •  groszek.

 Kto i kiedy może złożyć wniosek?

 •  wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla,
 •  gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Miasta lub Gminy Sobótka,
 •  jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego,
 •  nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł i ilości co najmniej 3 ton.

 Wniosek możesz:

 •  przesłać pocztą elektroniczną na adres wegiel@sobotka.pl (nie zapomnij podpisać załącznika z wnioskiem za pomocą podpisu elektronicznego, podpisu osobistego – tj. przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną lub profilem zaufanym na tej stronie: www.gov.pl),
 •  przesłać przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ePUAP)
 •  przesłać na adres:

Urząd Miasta i Gminy

ul. Rynek 1

55-050 Sobótka

 •  osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka w pok. nr 1 przy ul. Rynek 1
 •  wniosku NIE MOŻNA złożyć telefonicznie.

 Termin realizacji

 •  Niezwłocznie.
 •  Z uwagi na uzależnienie od dostaw realizowanych przez spółki wyznaczone Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2022, poz. 2237) jako podmioty wprowadzające do obrotu uprawnione do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego, z przeznaczeniem do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego Gmina Sobótka nie gwarantuje wnioskowanej ilości, jakości węgla, ani terminu jego dostarczenia.

 Jak możesz zapłacić?

 •  Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności zgłoszeń.
 •  Po pozytywnej weryfikacji wniosku, otrzymasz fakturę, którą należy opłacić przelewając pieniądze na wskazany na fakturze rachunek bankowy.
 •  Po zaksięgowaniu wpłaty skontaktujemy się z Tobą celem określenia terminu i miejsca odbioru węgla.

 UWAGA

 •  Nie dokonuj przelewów dopóki nie przekażemy Ci informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i nie dostarczymy faktury VAT.
 •  Termin odbioru węgla będzie ustalany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.
 •  Telefon kontaktowy: 71 335 12 23
 •  E-mail: wegiel@sobotka.pl

 Informacje dodatkowe

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO oraz

KOMUNIKAT BURMMISTRZA W SPRAWIE ZAKUPU WĘGLA NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH do pobrania: https://bip.sobotka.pl/.../wniosek-o-zakup-preferencyjny...