Dodatek węglowy - informacje

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce uprzejmie informuje, że Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Nie reguluje ona jednak wzoru wniosku o ubieganie się o powyższy dodatek. Obecnie oczekujemy na ukazanie się rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Niezwłocznie po opublikowaniu rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego mieszkańcy zostaną poinformowani o terminie i miejscu składania wniosków o dodatek węglowy. Zostaną również udostępnione wzory wniosków o dodatek węglowy.

W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00 udzieli Państwu niezbędnych informacji o możliwości złożenia wniosku pod numerem telefonu 71 3162-829.

Prosimy o nieskładanie wniosków przed dniem wejścia w życie rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy Państwa do kontaktu pod numerem telefonu 71 3162-829.