Ankieta dla mieszkańców dotycząca najważniejszych problemów związanych z ochroną środowiska na terenie powiatu wrocławskiego

 

Szanowni Państwo,

Ze względu na kończący się okres obowiązywania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrocławskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023, Zarząd Powiatu Wrocławskiego przystąpił do opracowania nowego Programu na lata 2024 – 2030.

Pragnąc włączyć Państwa w proces oddolnego współdecydowania
o zawartości nowego Programu, Starostwo Powiatu Wrocławskiego zaprasza do wypełnienia ankiety dotyczącej najważniejszych problemów związanych z ochroną środowiska na terenie powiatu wrocławskiego.

 

Link do ankiety:

https://forms.gle/BPvSAFHWhRkiDXW19