Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zadanie 1

  • nazwa projektu „Remont dróg gminnych ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce – III etap”
  • kwota dofinansowania 855.970,66 zł

  całkowita wartość inwestycji 1.426.617,77 zł

Zadanie 2

  • nazwa projektu „Remont ulicy Dworcowej i Stacyjnej w miejscowości Sobótka”
  • kwota dofinansowania 518.887,81 zł

  całkowita wartość inwestycji 931.022,90 zł

Zadanie 3

  • nazwa projektu „Przebudowa drogi na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce”
  • kwota dofinansowania 1.621.893 zł

  całkowita wartość inwestycji 3.243.786 zł